!!!کـــاش

کاش!!!

کاش شب سرد و آرام دوباره هیا هویی تازه پیدا کند...

کاش با حضور پر مهرت گرمایی دوباره به قلبهای یخ زده ما بسپارد...

و ای کاش این کاش ها به حقیقت بپیوندد ...

/ 1 نظر / 30 بازدید
آَشوبگر

هر روز از این ای کاش ها می کاریم و هیچوقت هم سبز نمی شود!